ORGANISATION

Taxfullmäktige (TF) är klubbens högsta beslutande organ. Till TF utser lokalavdelningarna ombud i förhållande till medlemsantal. TF som sammanträder vart annat år fastställer inriktning och verksamhet. Dessutom utser TF en huvudstyrelse (HS), som är dess verkställande och – under tiden mellan TF:s möten – även dess beslutande organ. Lokalavdelningarna utövar klubbens lokala verksamhet. Huvudstyrelsen utser vidare de centrala avelsråden. Till TF kan såväl enskilda medlemmar som lokalavdelningar lämna motioner angående för vederbörande angelägna ärende. En motion skall vara utformad så att den leder fram till ett förslag till beslut och insändes till SvTKs sekreterare före den 15 september året före TF. Taxfullmäktige 2019 blir i Jönköpingstrakten 6 - 7 april.

Har du frågor om rasen eller klubben, kontakta gärna vår styrelse eller kommitté nedan. Alla officiella skriftliga kontakter går via mail: kontakt@taxklubben.org  

Huvudstyrelse 2017-2019

Kommittéer

Historik

Länkar

Tidning

Svenska Taxklubbens Facebooksida:

https://www.facebook.com/taxklubben/

Hundsport #6 Taxspecial 2016
Taxspecial i SKKs tidning Hundsport, nr 6 2016

__________________________________________________
© Svenska Taxklubben © Design & Layout av Starwings.se